AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Aynur DAM
Akademik Şube Müdürü
 
(0414) 318 30 91
aynurdam@harran.edu.tr

 
 
  Adı Soyadı Telefon   e-mail
Selda CİNBAŞ
Şef
(0414) 318 30 94
seldagul@harran.edu.tr
 
     

Ömer BOZANER
Bilgisayar işletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2447
omerbozaner@harran.edu.tr
     
     
Yusuf FEDAİ
Memur
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2251
yusuffedai@harran.edu.tr
 
     
Elif GÜRPINAR
Memur
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2448
egurpinar@harran.edu.tr
 
     
 
  AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER
Akademik Personelin intibak işlemleri. (Geçmiş hizmet, SSK, Bağkur, Askerlik Hizmeti, Hazırlık Sınıfı)
-Öğretim Elemanlarının emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak.
-Akademik personelin yurt içi-yurt dışı görevlendirmeleri (2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında)
-Akademik Personelin 2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yapılan görevlendirme işlemleri.
-Akademik Personelin disiplin işlemleri.
-2547 sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanlarının işlemleri.
-ÖYP Araştırma Görevlilerinin yazışmaları.
-Öğretim Elemanlarının Pasaport Talep işlemleri.
-2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Üniversitemiz adına başka Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapacak veya yapanların işlemleri.
-Akademik personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirmelerini yapmak, takip etmek ve programa kaydetmek.
-Öğretim Elemanlarının idari görevlere (Rektör, Rektör Yardımcısı, Müdür, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı v.b. gibi) atanması ve görev sürelerinin takip edilmesi.
-Akademik personelin tüm bilgilerinin Personel programına işlenmesi ve takip edilmesi.
-Öğretim Elemanlarının ücretsiz izin onay işlemleri.
-Akademik personele hizmet cetveli hazırlanması.
-Akademik Personele kimlik kartı tanzim edilmesi.
-Akademik Personelin her ay yurt dışı görevlendirmelerinin Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi.
-1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına yurtdışında eğitim gören Araştırma görevlilerine ait işlemler.
-Akademik Personel bilgilerinin HİTAPa (Hizmet içi Takip Programı) aktarılması.
-Kurumlardan gelen duyuruların Üniversitemiz birimlerine bildirilmesi.
-Akademik Personele çalışma belgesi düzenlenmesi.
-Fakültelere ders vermek üzere görevlendirmeler (2547 sayılı Kanunun 40.maddesi kapsamında)  
-Rektör görevlendirmesi ve yıllık izinlerine ilişkin yazışmalar.
-Kurumlar tarafından istenilen yazıları veya yazıları veya istatistiki bilgileri hazırlayarak göndermek.
-Kurumlardan gelen toplantı, görevlendirme, bilirkişi v.s. yazışmalarını yapmak.
-Öğretim Elemanı alımıyla ilgili jüri görevlendirmeleri.
 -Yurtdışı yıllık izin onayı alınması.
-Akademik Personelin askere sevk tehir işlemlerinin yapılması.
-Öğretim Elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ve takibi.
-Akademik personelin borçlanmalarına ilişkin işlemler(askerlik, ücretsiz izin v.s.)
-İstatistiki bilgilerin tutulması.
-Pasaport talep formlarını imzalamaya yetkili amirlerin imza sirkülerinin Valiliklere gönderilmesi.
-Soyadı değişiklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi.
-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının yapmış olduğu Üniversitemize gönderilen Doçentlik ile ilgili jüri görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar.
-Akademik personel ile ilgili kanun yönetmelik ve mevzuat takibini yapmak.
-Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre rotasyon görevlendirmeleri, görev sürelerinin uzatılması ve ilişik kesme işlemleri.
-Personel Daire Başkanının verdiği benzeri görevlerin yapılması.