1) Jüri Ücret Beyannamesi   
2) ÖYP Yabancı Dil Eğitimi İçin Taahhütname ve Kefalet Senedi   
3) Standart Dosya Planı   
4) Hizmet Birleştirme Dilekçesi   
5) Emeklilik Başvuru Dilekçesi   
6) Ücretsiz İzin İstek Formu   
7) Yurtdışı İzin Talep Formu   
8) İdari Personel İzin İstek Formu
9) Akademik Personel İzin İstek Formu
10) Yeşil Pasaport Başvuru Formu
11) Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu
12) HRÜ Personel Kimliği Başvuru Dilekçesi
13) Tedavi Yardim Beyanname Formu
14) İlişik Kesme Formu
15) Nüfus Cüzdanı Örneği
16) Nüfus Cüzdanı Değiştirme Formu
17) Soruşturma Ön İnceleme Raporu
18) Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
19) Mal Bildirim Formu
20) Aile Durum Bildirimi
21) Görevde Yükselme Başvuru Formu
22) Aday Memur Yemin Belgesi
23) Akademik Gizli Sicil Raporunun Doldurulmasının Usul ve Esasları
24) Akademik Gizli Sicil Raporu
25) Kadro Talep Formu
26) Personel Nakil Bildirimi (maaş nakil ilmühaberi)
27) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
28) Lisansüstü Eğitime Başvuru Formu
29) Nakil Talep Formu
30) Ünv.Arası Doç. Snv. Görev Alacak Profesörler için Bilgi Derleme Formu
31) Taahhüt ve Kefalet Senedi(2547 S.K. 35 Md.)
32) Doğum Yardımı Başvuru Dilekçe Örneği 
33)Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
34)Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form 
35)Personel Nakil Dilekçesi ve Nakil Prosedürü  
36)Yabancı Uyruklu Personel İlk Başvuruda İstenen Belgeler 
37) Emeklilik İşlemleri Banka Tercih Dilekçesi
38)Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili İstenen Belgeler 
39) Fakülte Norm Kadro Tespitine İlişkin Formlar  
40) Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Tespitine İlişkin Formlar  
41) Anabilim Dalı Kurul Karar Örneği  
42) Bölüm Kurul Karar Örneği   
43) Fakülte Yönetim Kurulu Karar Örneği   
44) Aylıksız İzin Talep Formu 
45) Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Formu 
46) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Tip Sözleşmesi