AKADEMİK TAYİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Mahmut KARAOĞLAN
Akademik Tayin Şube Müdürü
 
(0414) 318 30 89
akademik@harran.edu.tr

 
 
  Adı Soyadı Telefon   e-mail
     
Mehmet Emin ARSLAN
Şef
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2442
meminbank@harran.edu.tr
     
Yunus AKGÜN
Tekniker
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2443
yunusakgun@harran.edu.tr
 
     
 
  AKADEMİK TAYİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER
 
* Personel alımıyla ilgili kadro ilanı işlemleri
 
* Atama teklifleri ile atama işlemlerinin yapılması
 
* Göreve başlayacakların başlama yazılarının ilgili birimlere yazılması
 
* Kadro Aktarımı ve kullanma izinleriyle ilgili iş ve işlemler
 
* Kadro ihdası, tenkisi, tahsis ile ilgili iş ve işlemler
 
* Kadro defteri ile kararname defterinin tutulması
 
* Terfi İşlemleri
 
* Ceza ile ayrılan akademik personele ait listenin tutulması ve takibi
 
* Kadrolarla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer kurumlarla yapılan her türlü yazışmalar
 
* İş talebinde bulunanların taleplerinin ilgili birimlere bildirilmesi
 
* Üniversitemize naklen gelecekler ile başka kurumlara naklen gidecek personelin muvafakatıyla ilgili yazışmalar
 
* İstifa, görevden çekilme vb. nedenlerle ayrılanların her türlü iş ve işlemleri
 
* Birimler ve Unvanlar itibariyle akademik personel listelerinin bilgisayarda tutulması ve takibi
 
* Birimler ve Unvanlar itibariyle akademik personel kadrolarına ait tabloların bilgisayarda tutulması ve takibi
 
* Daire Başkanının vereceği diğer iş ve işlemler