TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Meral GÜRBÜZ
Tahakkuk Şube Müdürü
 
(0414) 318 30 95
tahakkuk@harran.edu.tr
 
 
  Adı Soyadı Telefon   e-mail
Mehmet YAŞAR
Bilgisayar İşletmeni
(0414) 318 30 00 - Dahili : 2471
myasar@harran.edu.tr
     
 
 
  TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER
 
* Rektörlük Özel Kalem, Rektörlük Akademik Personel, Geçici işçiler ve Personel Daire Başkanlığı personelinin maaşlarının yapılması
 
* Özel Kalem ve Personel Daire Başkanlığının haberleşme giderleri
 
* Yeni ataması yapılan personelin sürekli görev yolluklarının, geçici görevle görevlendirilenlerin geçici görev yolluklarının yapılması
 
* Personel tedavi giderlerinin ve yolluklarının yapılması
 
* Vergi iadesi için verilen faturaların yasalara uygunluğunun kontrolü ve maaşlara dahil edilmesiv
 
* Üniversitemizden emekliye ayrılan personelin emekli ikramiyelerinin ve emekli öğretim üyelerine ödenen makam-temsil tazminatlarının T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenme işlemleri
 
* Her yıl sonunda T.C.Emekli Sandığına gönderilmesi gereken Şahıs Emeklilik Kesenekleri İcmal Bordrolarının hazırlanarak, Bütçe Dairesi Başkanlığıyla mutabakatı müteakip ilgili kuruma gönderilmesi
 
* Geçici işçi ücretlerinin tahakkukunu, tediyesinin yapılması ve sigorta kesintilerinin takibi
 
* Giyim yardımı alan personelin tespiti ve tahakkukunun yapılması
 
* Her sene yayınlanan yan ödeme kararnamesine göre, yan ödeme ve özel hizmet tazminatları cetvellerinin tanzim edilerek Maliye Bakanlığına vizeye gönderilmesi, vizeye müteakip ilgili birim ve mercilere gönderilmesi
 
* Bilgi İşlem Dairesi işbirliği ile tüm Üniversite personelinin maaşlarının tek merkezden çıkartılmasının sağlanması
 
* Yukarıdaki hususlarla ilgili Üniversitemiz bağlı birimlerine danışmanlık hizmeti verilmesi
 
* Kurumlar arası ve birimler arası yazışmaları yapmak
 
* İcra Takibi
 
* Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.