Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 50. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi statüsünde bulunan Araştırma Görevlilerinin; 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi (Geçici madde 78) gereğince 33. Maddenin (a) fıkrasına göre atanmak isteyenlere ait örnek dilekçe ek’te yer almaktadır. Başvuru yapmak isteyenlerin 18.05.2018 tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Harran Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına bizzat dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Örnek Dilekçe için Tıklayınız.