Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 4/B Sözleşmeli Personel  istihdamı için, 03.11.2017 tarihinde ilan edilen ve 17.11.2017 tarihine kadar adaylardan alınan müracaatların; 27.11.2017 tarihinde toplanan Başvuru İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Kararı sonucunda atanmaya hak kazanan SONGÜL BİÇEN' in vermiş olduğu İletişim Numarasına 13.02.2018 tarihinden beri ulaşılamamıştır. İlgilinin 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte ŞAHSEN Harran Üniversitesi Rektörlüğü Osmanbey Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir. Aksi durumda atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
-Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti)
-Fotoğraf (2 adet)
-Sağlık Kurulu raporu (Tam Teşekkülü Devlet Hastanesi)
-Adli Sicil Kaydı
-Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Formu (2 adet)