2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu Kapsamında Üniversitemize ataması yapılan adaylardan istenilen belgeler ve doldurulması gereken formlar aşağıda sıralanmıştır.

Adayların adlarına yapılacak tebligatı beklemeksizin Üniversitemizin Osmanbey Kampüsünde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına istenilen evraklarla birlikte 22.01.2019 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 

İSTENİLEN EVRAKLAR            
 
- Atama Başvuru Formu (Fotoğraflı). Form için TIKLAYIN
- Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti 
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Fotoğraflı). Form için TIKLAYIN.
- Sağlık Kurulu Raporu 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- Kura Sonuç Belgesi 
- Yerleştirme Belgesi çıktısı
- Sabıka Kaydı
- Askerlik Durum Belgesi 
- 4 Adet vesikalık fotoğraf