KPSS-2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 
 
KPSS-2018/1 Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmak için başvuracak adayların 30.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen aşağıda istenilen belgelerle birlikte dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 
İstenilen Belgeler:
 
 1. Başvuru Dilekçesi için Tıklayın.
 2. Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti.
 3. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı belgesi.
 4. Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurul Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceği gösterir ibare Örnek: Hemşire, Ebe gibi)
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durumu Belgesi.
 6. 3 Adet Fotoğraf.
 7. Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecek).
 8. KPSS-2018/1 Yerleştirme Sonucunun İnternet’ten alınan çıktısı.
 9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 10. KPSS 2018/1 tercih kılavuzunda belirtilen(var ise) özel nitelik özel koşuluna sahip olduğuna dair belge
 11. Kamu Kurumunda geçen hizmetinin bulunması halinde emekli sicil numarası ile hizmet döküm belgesi.
 12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için Tıklayın. (Form Bilgisayar ortamında 2 adet olarak doldurulacaktır.)
 
 
 
 
ÖNEMLİ NOT!!!
Adayların Güvenlik Soruşturmaları yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.
30.07.2018 (Pazartesi günü mesai bitimine kadar) evraklarını tamamlayamayan ve teslim etmeyen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Adaylara tebliğen rica olunur.
 
 
 
 
Adres: Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Osmanbey Kampüsü Haliliye / ŞANLIURFA
Tel: 0 414 318 30 26
        0 414 318 30 00 - 2411