657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asıl olarak kazanan adaylardan belgelerini belirtilen süre içerisinde getirmeyerek atama hakkını kaybedenlerin yerine yedek olarak kazanan adayların isim listesi aşağıda yer almaktadır.

İstenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim eden adaylara, 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ALIM LİSTESİ TIKLAYINIZ.

İSTENİLEN EVRAKLAR               
-  Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti veya borkodlu e-devlet çıktısı)
- 2 Adet vesikalık fotoğraf
- Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceği gösterir ibare Örnek: Mühendis, Tekniker gibi)
-  Adli Sicil Kaydı.
Online başvuru sistemine başvuru yaparken yüklenen belgelerin asılları.
 
Yedek olarak kazanan adayların istenilen belgeleri Üniversitemiz Osmanbey Kampüsü Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığına 24.05.2023 - 07.06.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilecektir.
  
 Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.
 
 İletişim Bilgileri: Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / 0414 318 30 00 Dahili:2262-2411-2057