657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asıl olarak kazanan adaylardan belgelerini belirtilen süre içerisinde getirmeyerek atama hakkını kaybedenlerin yerine yedek olarak kazanan adayların isim listesi aşağıda yer almaktadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ALIM LİSTESİ
  HM01-HEMŞİRE
  YEDEK
S.N. T.C KİMLİK NO ADI SOYADI BAŞVURDUĞU UNVAN ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUANI
15 19*******40 SÜ****A Y******M HEMŞİRE LİSANS 71,07208
  

İSTENEN BELGELER :
1-Mezuniyet Belgesi (Onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı)
2- 2 adet Vesikalık Fotoğraf
3- Sağlık Durum Belgesi
4- Adli Sicil Kaydı
 
Yedek olarak kazanan adayların istenilen belgeleri Üniversitemiz Osmanbey Kampüsü Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığına 15.09.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilecektir.
  
  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.
 
  İletişim Bilgileri: Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı / 0414 318 30 26 – 30 88; 0414 318 30 00 Dahili:2057-2262