657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere 17/06/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 (altmış) adet Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isim listesi aşağıda belirtilmiştir.
 
     Asıl olarak belirlenen adaylar, istenilen evraklar ile birlikte Üniversitemiz Osmanbey Kampüsü Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığına 13.07.2021 – 09.08.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilecektir.

   Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.
 
HEMŞİRE LİSANS HM 01 Sonuçları için Tıklayın.
HEMŞİRE LİSANS HM 02 Sonuçları için Tıklayın.
HEMŞİRE LİSANS HM 03  Sonuçları için Tıklayın.
HEMŞİRE LİSE HM 04 Sonuçları için Tıklayın.
HEMŞİRE LİSE HM 05 Sonuçları için Tıklayın.
HEMŞİRE LİSE HM 06 Sonuçları için Tıklayın.
PSİKOLOG PS 01 Sonuçları için Tıklayın.
FİZYOTERAPİST FT 01 Sonuçları için Tıklayın.
EBE EB 01 Sonuçları için Tıklayın.
LABORANT LBR 01  Sonuçları için Tıklayın.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ RT 01 Sonuçları için Tıklayın.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ RT 02 Sonuçları için Tıklayın.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DSP 01 (Acil Tıp Teknisyeni) Sonuçları için Tıklayın.

İSTENİLEN EVRAKLAR               
-       Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti veya borkodlu e-devlet çıktısı)
-       2 Adet vesikalık fotoğraf
-       Sağlık Durumu Raporu
-       Adli Sicil Kaydı.
 
Not: Puanı yüksek olup da listede adı olmayanlar, ilanda belirtilen şartları taşımadığından başvuruları reddedilmiştir.