ATAMAYA HAK KAZANAN ADAY LİSTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık Fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Onaylı Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7.Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair hastaneden alınmış Sağlık Raporu
8. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için)
9. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar için eski hükümlü belgesi olmak.

NOT: Yerleşen Adayların Üniversitemiz Osmanbey Kampüsü Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığına istenilen evraklarla birlikte şahsen 12.01.2021 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Asıl aday olarak seçilenler arasından başvuru şartlarını taşımayanlar ile belirtilen tarihe kadar evrak teslim etmeyen kişilerin yerine noter kurasındaki sıralamaya göre yedek aday olarak belirlenen adaylar çağırılacaktır.
7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmünde sayılır. İlanen tebliğ olunur.