​2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞENLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN ATAMA EVRAKLARI
 
 İSTENİLEN EVRAKLAR               
 
 
-       4 Adet vesikalık fotoğraf
-       Sağlık Kurulu Raporu
-       Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Fotoğraflı)
-       Atama Başvuru Formu (Fotoğraflı)
-       Nüfus Cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
-       Mezuniyet Belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
-       KPSS /Kura Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı
-       Yerleştirme Belgesi bilgisayar çıktısı
-   Adli Sicil Kaydı Sorgulama çıktısı ile erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi Sorgulama çıktısı
 
 
 
Yukarıda belirtilen evrakların hazırlanarak 26.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.