DUYURU
 
TUS’U KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE
 
          2019 yılı 2. Dönem TUS Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından 08 Kasım 2019 tarihinde açıklanmıştır.
 
       Buna göre, 2019 2. Dönem TUS Kılavuzunun Kayıt, Atama Bilgileri ve Gerekli Belgeler başlıklı 6. maddesinde belirtilen hükme göre ÖSYM tarafından Üniversitemiz TUS kadrolarına yerleşen adaylar, en geç 22 Kasım 2019 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
         İlgililere duyurulur.
 
A) AÇIKTAN ATANACAKLARDAN:
     1)Müracaat Dilekçesi
     2)Güvenlik Soruşturması Formu (ektedir.) (2 Suret doldurulacak)
     3)Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
     4)Lisans Belgesi (Aslı veya resmi kurumlarca onaylı suret veya e-devlet çıktısı)
     5)Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Heyet Raporu)
     6)Askerlik terhis veya tecil belgesi (Aslı, resmi kurumlarca onaylı sureti veya e-devlet çıktısı)
     7)Daha önce kamuda hizmeti olanlar onaylı hizmet belgesini
     8)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
     9)İkametgâh Belgesi
    10)Fotoğraf (3 Adet)
 
B) NAKLEN ATANACAKLARDAN:
     1)Müracaat Dilekçesi
     2)Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
     3)Askerlik terhis veya tecil belgesi (Aslı, resmi kurumlarca onaylı sureti veya e-devlet çıktısı)
     4)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
     5)Fotoğraf (3 Adet) 
 
NOT: Yabancı Uyruklu adaylar için gerekli açıklama aşağıda belirtilmiştir.
 
 

 
TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
 
a) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
 
b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
 
c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği,
 
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge
 
 Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.