SIKÇA SORULAN SORULAR

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  Üniversitemize Aday Olarak Atanan Memurun Asalet Tasdiki Ne Zaman Yapılır ve Adaylık Süresince Tabi Olacağı Eğitimler Nelerdir?

  Üniversitemiz Personeli Aday Memur Olarak Çalışırken Askerlik Hizmetini Yapabilir mi?

  Memur Olarak Çalışırken, Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Alabilir mi?

  Aday Memur Eş Durumundan Dolayı Başka Bir Kuruma Naklen Atanabilir mi?

  Aday Memur Hizmetiçi Eğitim Sonunda Yapılan Sınavda Başarısız Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?

  Aday Memur Disiplin Cezası Alırsa Ne Olur?

  Üniversitemiz Personeli Evlendiğinde Ne Yapması Gerekmektedir?

  Üniversitemiz Personelinin Eşi Çalıştığı İşten Ayrıldı İse Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı İçin Ne Yapması Gerekiyor?

  Üniversitemiz Personelinin Çocuğu Olduğunda Ne Yapmalı?

  Üniversitemiz Personeli Boşandığında Yapması Gereken Nelerdir?

  Üniversitemiz Personelinin Kadro Unvanı, Görev Yeri veya Diğer Bilgileri Değiştiğinde Kimlik Kartını Değiştirmek İçin Ne Yapması Gerekmektedir?

  Üniversitemiz Personeli Askere Gideceği Zaman Ne Yapmalı?

  Üniversitemiz Personeli Askerliğini Bitirdiği Zaman Ne yapmalı?

  Üst Dereceli Kadrolara Atanma Usulleri Nelerdir?

  Üniversitelerde Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi vb.) Olarak Görev Yapan Biri Kamu Kurumlarındaki Mezuniyetiyle (Branş) İlgili Bir Kadroya (Mühendis, Mimar vb.) Sınavsız Geçebilir mi?

  Memura Verilen Disiplin Cezaları Nelerdir?

  Memura Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Uygulanamaması Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılır?

  Memura Verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Sonuçları Nelerdir?

  Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?

  Soruşturmada Memurun Savunması Alınmadan Disiplin Cezası Verilebilir mi?

  Çalıştığı Kurum Tarafından Görevden Uzaklaştırılan Memur, Maaşını Almaya Devam Edebilir mi?

  Görevden Uzaklaştırılan Memur Tekrar Göreve Başlatılması Halinde Alamadığı Aylıkları (Maaşını) Alabilir mi?

  Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amirler Kimlerdir?

  Memura Verilen Disiplin Cezaları Ne Zaman Uygulanmaya Başlar?

  Memur Aldığı Disiplin Cezasına Kaç Gün İçerisinde İtiraz Yapması Gerekir?

  Memur Aldığı Disiplin Cezasına İtirazını Nereye Yapması Gerekir?

  Memur Aldığı Disiplin Cezası Nedeniyle Yargı Yoluna Başvurabilir mi?

  Disiplin Cezaları Özlük Dosyasından Silinebilir mi?

  Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme Nedir, Süresi Ne Kadardır?

  Akademik Personelin Görevlendirme Sürelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  Yurtiçinde ve Yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" Nedir ve Süresi Ne Kadardır?

  Yurtiçinde ve Yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" Nedir ve Süresi Ne Kadardır?

  Öğretim Elemanlarının Yurtiçindeki ve Yurtdışındaki Görevlendirilmeleri Nasıl Olur?

  Öğretim Üyesinin, Yurtdışında Uzun Süreli Görevlendirilebilmesi İçin Ne Kadar Süre Hizmetinin Olması Gerekir?

  Öğretim Üyesinin Bir Yıl Önce Yurtdışında Uzun Süreli (6 ay) Bir Görevlendirilmesi Olmuş İken, Yurtdışına Yeni Bir Uzun Süreli Görevlendirilmesi Yapılabilir mi?

  Öğretim Üyesinin, Uzun Süreli Görevlendirilmesi Yapılırsa, Yurtiçi Aylığı Ödenir mi?

  Yurtdışında bir Yıl Süre İle Aylıklı Olarak Görevlendirilen Öğretim Elemanı, Bu Sürenin Sonunda Görevlendirilme Süresinin Bir Yıl Daha Uzatılmasını İsteyebilir mi? İsterse İkinci Yılda da Yurtiçi Aylığı Alabilir mi?

  Kısmi Statüde Görev Yapan Öğretim Üyesi, Yurtdışında Görevlendirilirse Masrafları Üniversite Bütçesinden Karşılanabilir mi?

  Öğretim Görevlisi Yurtdışında Uzun Süreli Görevlendirilebilir mi?

  Araştırma Görevlisi Yurtdışında Uzun Süreli Görevlendirilebilir mi?

  Yurtdışındaki Görevlendirmeyi Tamamlayan Ne Yapmalı?

  Görevlendirme Teklifleri Rektörlüğe Gönderilirken Uyulacak Esaslar Nelerdir?

  Akademik Kadrolarda Derece Yükselmesi ve Derece Değişikliği Nasıl Yapılır?

  Akademik Personelin Öğrenim Değişikliğinin Olması Halinde Yapılacak İşlemler?

  İntibak Nedir ve İntibak İşleminde Emsal Memur Kimdir?

  Devlet Memurları Yılda Kaç Gün İzin Kullanabilir?

  Yıllık İzinler Nasıl Kullanılır?

  Mazeret İzinleri Nelerdir ve Kaç Gün Kullanılır?

  Hastalık (Doğum-Ücretsiz) İzinleri Nelerdir ve Süreleri Ne Kadardır?

  Üniversitemiz Personeli Ücretsiz İzin Dönüşü İşe Başlamak İstiyorsa Ne Yapması Gerekmektedir?

  Hastalık Halinde Hastalık ve Refakat İzinleri Nasıl Olmaktadır?

  Sağlık Raporları ve İzne Çevrilmesi Nasıl Olmaktadır?

  Yıllık İzinde Hastalanma Halinde Göreve Başlama Tarihleri Nasıl Olacak?

  Memurlara Herhangi Bir Mesai Ücreti Verilmeksizin Çalıştırılabilir mi?

  Mal Bildiriminde Bulunan Memurun Eş ve Çocuklarına Ait Mallar Bildirilir mi?

  Mal Bildirimleri Hangi Durumlarda Verilir?

  Memur “Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül Nasıl Alır Ne İşe Yarar?

  Üniversitemiz Personeli; Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi Gibi Belgelerinin Aslını veya Fotokopisini Özlük Dosyasından Alabilir mi?

  Göreve Yeni Başlayan veya Kimliğini Kaybeden Memur Personel Kimliği Çıkartmak İçin Ne Yapmalı?

  Kimler Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Alabilirler?

  Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Alabilmek İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

  Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Alabilmek İçin Rektörlüğümüze Müracaat Nasıl Yapılır?

  Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Hakkından Memurun Eş ve Çocukları da Yararlanabilirler mi?

  Hizmet Damgalı Pasaportu Alabilmek İçin Rektörlüğümüze Müracaat Nasıl Yapılır?

  Kamu çalışanları (Memurlar) Sendikaya Nasıl Üye Olabilir?

  Kamu Çalışanları (Memurlar) Sendika Üyeliğinden Nasıl Çekilebilir?

  Kamu Çalışanları Birden Çok Sendikaya Üye Olabilir mi?

  Memur Sicil Raporları ve Bugüne Kadar Almış Oldukları Sicil Notları Bundan Sonra Nasıl Olacak?

  Ortaöğrenimin Normal Öğrenim Süresinden Fazla Olması Halinde, Kademe İlerlemesi Yapılır mı?

  Üniversitemiz Personeli Emekliye Ayrılmak İstediğinde Yapması Gerekenler Nelerdir?

  Ücretsiz İzin Süresi Emeklilik Yönünden Değerlendirilebilir mi?

  Emekli Sandığına Tabi Olarak Hizmet Yaparken İstifa Edenler Daha Sonra SSK-BAĞ-KUR Gibi Kurumlarda Hizmet Yapanlar Tekrar Üniversitemizde Emekli Sandığına Tabi Olarak Göreve Başlayanların Dikkat Etmesi Gereken Husus Nedir?

  Annenin de Memur Olması Durumunda Çocuklar Annenin Beyannamesinde (Tedavi) Gösterilebilir mi?

 
Sormak İstediğiniz soruları idariharran.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 
 

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı   personelharran.edu.tr    Copyright © 2011 Müslüm ÖZER