AKADEMİK SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Aynur DAM
Akademik Sicil Şube Müdürü
 
(0414) 318 30 91
aynurdam@harran.edu.tr

 
 
  Adı Soyadı Telefon   e-mail
Mithat YETKİN
Memur
(0414) 318 30 00 - Dahili : 22 61
mithat.yetkin@harran.edu.tr
     
 
  AKADEMİK SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE SUNULAN HİZMETLER 
 
* Akademik personelin Emeklilik işlemleri
 
* Akademik personelin intibak işlemleri
 
* Akademik personelin izin işlemleri
 
* Akademik personelin askerlik işlemleri
 
* Akademik personelin Disiplin işlemleri
 
* Akademik personelin gizli sicil raporlarının tanzim ettirilmesi ve dosyalama işlemleri
 
* Akademik personelin Emekli sicil ve kurum sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler
 
* Üniversitemize atanan Akademik personelin Güvenlik soruşturmalarının yaptırılması
 
* Akademik personelin Pasaport işlemleri
 
* Akademik personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi işlemleri
 
* Akademik ve İdari Personelin Sevk İşlemleri
 
* Akademik personelin Bilgi Derleme Formlarının tanzim edilmesi
 
 * İrticai Faaliyetlere ilişkin yazışmalar
 
* Akademik personelin Mal Bildirimlerine ilişkin yazışma ve dosyalama işlemleri
 
* Akademik personelin kimlik talebine ilişkin formların tanzim edilmesi ve onaylanması
 
* Akademik personelin Lojman talep beyannamelerinin kontrol ve onaylanması
 
* Daire Başkanının verdiği çeşitli iş ve işlemleri yapmak