AKADEMİK PERSONEL FORMLARI

DİLEKÇELER
Çalışma Belgesi Talebi Dilekçe Örneği
Ayrılanlar İçin Çalışma Belgesi Talebi Dilekçe Örneği
Hizmet Belgesi Talebi Dilekçe Örneği
Ayrılanlar İçin Hizmet Belgesi Talebi Dilekçe Örneği
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Verilmek Üzere Talep Edilen Çalışma Belgesi Dilek Örneği

GÖREV SÜRESİ UZATIMI FORMLARI
Görev Süresi Uzatımı Dilekçe Örneği
Doktor Öğretim Üyesi için Görev Süresi Uzatımı Formu
Öğretim Görevlileri için Görev Süresi Uzatımı Formu
Araştırma Görevlileri için Görev Süresi Uzatımı Formu 
Öğretim Üyeliğine Yükseltileme ve Atanma Puan Çizelgesi 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Dilekçe
Pasaport Fotokopisi
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Kimlik Fotokopisi
Diploma, doçentlik belgeleri ve noter onaylı Türkçe tercümeleri (ilk başvuru için)
Son üç yıla ait Q1 düzeyindeki yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayısı ile H-indeksi değeri (öğretim üyeleri için)
Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
Vize Talep Formu (ilk başvuru için)
Açık Kimlik Formu (ilk başvuru için)
İlk defa çalıştırılacak yabancı uyruklulara ilişkin tablo (ilk başvuru için)
Akademik çalışmalar

 Hizmet Birleştirme Dilekçesi 
Aylıksız İzin Talep Formu 
Yurtdışı İzin Talep Formu
Yeşil Pasaport Başvuru Formu
Hizmet Damgalı Pasaport Başvuru Formu
ÖYP Yabancı Dil Eğitimi İçin Taahhütname ve Kefalet Senedi
Taahhüt ve Kefalet Senedi(2547 S.K. 35 Md.)
Jüri Ücret Beyannamesi
Kadro Talep Formu
Fakülte Norm Kadro Tespitine İlişkin Formlar  
Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Tespitine İlişkin Formlar  
Öğretim Üyesi Beyannamesi ve (Örnek Form)
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu
Emeklilik Başvuru Dilekçesi 
Emeklilik İşlemleri Banka Tercih Dilekçesi
EYT Dilekçe Örneği
Mal Bildirim Formu
Personel Kimliği Başvuru Dilekçesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Personel Nakil Bildirimi (maaş nakil ilmühaberi)
İlişik Kesme Formu
Aile Durum Bildirimi
Tedavi Yardim Beyanname Formu
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçe Örneği